ANASAYFA 2022-11-28T00:14:51+00:00

PROJELERİMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İSGİP (İş Sağlığı ve Güvenliği İyileştirme Projesi) – 24 ay / 2017

TPPD A.Ş
SEVESO Projesi (Ambarlı, İzmit, Dörtyol, Kırıkkale) – 36ay / 2018

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kurumsal Kimlik ve Yönetim Sistemi İyileştirme Projesi – 14ay / 2010

HAKKIMIZDA

PERSONELLERİMİZ

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 • Aksiyon Şirketi olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, Şirketimizin bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek

 • İş sağlığı ve güvenliği ile diğer hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuata, standartlara ve diğer şartlara uygun olarak yapmak

 • Hizmet verdiğimiz işyerlerinde kaza ve olaylara karşı önleyici çalışmalarda bulunarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını en aza indirmek ve çevreyi korumak

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması uygulamaları bir kamu hizmeti olarak kabul edilerek, bu bilincin şirket içerisinde yaygınlaştırılması için çalışmak

 • Hizmetlerimiz sektörel bazda planlanarak, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalınarak, hizmetin doğru, tarafsız, zamanında, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde verilmesini sağlamak

 • Hizmet Yönetim Sisteminin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını ve eğitimini sağlamak

 • Teknolojik gelişmeler takip edilerek, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sürekli olarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak

 • Çalışanlarımızın niteliğini artırmak

 • Hizmet Yönetim Sistemini uygulayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek, gelişimini sağlamak ve güvenirliğini devamlı kılmak

HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetleri

 • İş Güvenliği Uzmanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması İSG Uygulama El Kitabı Hazırlanması
 • İşyeri Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Yangın ve Tahliye Tatbikatı
 • İSG Kurulu Oluşturma ve Uygulamaları
 • İşveren, İşçi ve Mevzuat Eğitimleri

Sağlık Hizmetleri

 • İşyeri Hekimliği
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu
 • İlk Yardımcı Eğitimi
 • Aşılar
 • Sağlık ve Hijyen Kontrolleri

Ölçüm Hizmetleri

 • Elektrik Tesisatı ve Topraklama Ölçümleri (Makineler, Paratoner, Jeneratör, Trafo, vb.)
 • Gürültü Ölçümü
 • Gaz Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Titreşim Ölçümleri
 • Sıcaklık Ölçümü

Periyodik Muayeneler

 • Kaldırma Ekipmanları
 • Vinçler, Krenler, Liftler ve Calaskalar
 • Forklifter
 • Asansörler
 • Basınçlı Kaplar
 • Kompresörler
 • Kalorifer Kazanları
 • Buhar Kazanları

İSG Eğitimleri

 • SEVESO ve Patlamadan Korunma Eğitimleri
 • İş Güvenliği Uzmanlığı A, B ve C Sertifika Eğitimleri
 • İSG Temel Eğitimleri
 • Mevzuat Eğitimleri
 • Risk Değerlendirme Eğitimleri
 • İş Kazası İnceleme ve Değerlendirme
 • KKD Kullanımı
 • Yüksekte Çalışmada İSG Önlemleri
 • Elektrik İşlerinde İSG Önlemleri
 • Basınçlı Kaplarda İSG Önlemleri
 • Kapalı Alanlarda İSG Önlemleri
 • İş İzinleri
 • Kaldırma Ekipmanlarında İSG Önlemleri
 • El Aletleri Kullanımında İSG Önlemleri
 • İşçi ve İşveren Eğitimleri
 • Yangın Eğitimleri

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • İSG Temel Eğitimleri
 • Mevzuat
 • İş Kazası İnceleme ve Değerlendirme
 • KKD Kullanımı
 • Yüksekte Çalışmada, Yapı İşlerinde, Elektrik İşlerinde, Basınçlı Kaplarda, Kapalı Alanlarda, Kaldırma Ekipmanlarında, El Aletleri Kullanımında İSG Önlemleri vb.
 • İşveren ve Çaalışınların Eğitimleri
 • Risk Değerlendirme Eğitimleri
 • Yangın Eğitimleri
 • Yönetim Sistemleri
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • 45001 İSG Yönetim Sistemi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

SEVESO (BEKRA)

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılması gereken zorunlu bir çalışmadır.

SEVESO’ nun Amacı Nedir?
Tehlikeli maddeler bulunduran “Alt Seviye ve Üst Seviye Risk Gurubu Kuruluşlarda”, olabilecek kazaları önlemek veya oluşma ihtimalini ve vereceği zararı en aza indirmektir.

   • ALT SEVİYELİ KURULUŞLAR; Büyük Kaza Önleme Politikası belgesini hazırlamakla yükümlüdür.
   • ÜST SEVİYELİ KURULUŞLAR; Büyük Kaza Önleme Politikası’ sına ek olarak Güvenlik Raporu ve Acil Durum Planları da hazırlamak ve bunları tatbik etmekle yükümlüdür

İşletmeler yönetmelik kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapacaktır:

   • Çevre Bakanlığı Online Sistemine Bildirim Yapması,
   • Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Kantitatif Risk Değerlendirmesi Yapması,
   • Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin, Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi (BKÖP) Hazırlaması,
   • BKÖP Belgesinde Belirtilen Büyük Kaza Tehlikeleri ile Orantılı Gereksinimlere Uygun Güvenlik Yönetim Sistemi Kurması ve Dokümantasyonunu Tamamlaması,
   • Üst Seviyeli Kuruluşlar İçin Güvenlik Raporu Hazırlaması,
   • Üst seviyeli kuruluşlar için, Dahili Acil Durum Planı Hazırlaması, yönetmelik hükümlerinde belirtilen diğer çalışmaları, Tebliğ’de belirtilen 01.01.2016 tarihine kadar tamamlayarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılması gereken zorunlu bir çalışmadır.

Patlamadan Korunma Dokümanın hazırlanması aşağıdaki başlıklar kapsamında yapılmaktadır:

 • Tesisin incelenmesi ve çalışma koşulları ile birlikte kimyasal ortamların gözlemlenmesi
 • Patlayıcı olabilecek ortamların analizi
 • TS EN 60079-10-1: 2009 ve TS EN 60079-10-2’ ye göre hesaplama yapılması
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
 • Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları analizi
 • Patlama şiddetinin hesaplanması
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların incelenmesi
 • ATEX etiket ve işaretleme çalışmaları
 • Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması

İLETİŞİM

ANKARA

 • 0 312 286 73 70
 • 0 312 286 73 41
 • 0 532 254 19 57 – 0 542 563 10 78
 • Oğuzlar Mahallesi 1396. Cadde No: 6/B Balgat/ANKARA

İSTANBUL

 • 0 216 540 21 41
 • 0 216 540 21 42
 • 0 542 253 11 22
 • M. Akif Mah. Dilek Sokak, No:5/A Ümraniye/İSTANBUL